Відповідно до наказу ректора Львівського національного університету імені Івана Франка «Про порядок поселення та розподіл місць для проживання в студентських гуртожитках в 2021/2022 навчальному році»:

 • Іногородні студенти та аспіранти факультетів і коледжів, які проживали в гуртожитку і надалі бажають проживати в гуртожитках, подають заяву встановленого зразка завідувачеві гуртожитку до 30.06.2021 року.
 • Іногородні абітурієнти (вступники), які бажають проживати в гуртожитках, подають заяву встановленого зразка завідувачеві гуртожитку до 11.09.2020 року (лише після внесення їх до наказу на зарахування).
 • Іногородні аспіранти 1-го року навчання, які бажають проживати в гуртожитках, подають заяву встановленого зразка завідувачеві гуртожитку до 07.09.2020 року (лише після внесення їх до наказу на зарахування).
 • Іногородні слухачі (з числа іноземних громадян), які бажають проживати в гуртожитках, подають заяву встановленого зразка завідувачеві гуртожитку та оплачують за проживання у гуртожитку лише після внесення їх до наказу на зарахування.

До 31.07.2020 року – студенти й аспіранти, до 14.09.2020 року – абітурієнти (вступники), до 12.09.2020 року – аспіранти 1 року навчання, які внесені до списків осіб, рекомендованих до поселення, оплачують за проживання у гуртожитку на розрахунковий рахунок Університету та здають завідувачеві відповідного гуртожитку копію квитанції про оплату за проживання в гуртожитку.

На підставі списків осіб, рекомендованих до поселення, адміністрація Студентського містечка Університету спільно з деканатами факультетів, дирекціями коледжів, дирекцією Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки формують:

 • накази ректора про поселення студентів та аспірантів в гуртожиток до 20.09.2020 року;
 • наказ ректора про поселення аспірантів 1-го року навчання в гуртожиток до 30.09.2020 року;
 • накази ректора про поселення слухачів (з числа іноземних громадян) після їх зарахування.

Відповідно до наказу ректора на поселення у гуртожитки, на підставі виданої довіреності ректором Університету, директор Студентського містечка Університету укладає зі студентом (аспірантом, слухачем) Угоду на проживання в студентському гуртожитку Університету, видає йому ордер на житлову площу у студентському гуртожитку, який є єдиною підставою для поселення та проживання у відповідному гуртожитку.

Право на першочергове поселення у гуртожитки надається студентам й абітурієнтам (вступникам) відповідно до:

 • Постанови КМУ від 05.04.1994 року №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»;
 • Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
 • Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»;
 • Розпорядження КМУ від 14.03.2001 року №92-р «Про заходи щодо підтримки становлення та розвитку студентської сім’ї» (якщо чоловік і дружина навчаються на денній формі Університету).

Пріоритетним правом на поселення в гуртожитки Університету (за наявності поданої заяви із відповідними документами, що підтверджують таке право) користуються студенти, аспіранти, слухачі, абітурієнти (вступники):

 • інваліди;
 • учасники бойових дій та їхні діти, у тому числі діти, які навчаються за денною формою навчання в Університеті;
 • з малозабезпечених сімей;
 • з багатодітних сімей;
 • напівсироти;
 • котрі проживають (зареєстровані) у віддалених населених пунктах;
 • з гірських населених пунктів;
 • студенти, які мають високі результати успішності у навчанні.

Студентів, аспірантів, абітурієнтів (вступників), які постійно проживають (зареєстровані) ближче, ніж 50 км до м. Львова, поселяють у гуртожитки виключно після забезпечення місцями студентів, аспірантів, слухачів, абітурієнтів (вступників), котрі користуються правом на першочергове і пріоритетне поселення.

Студентів, аспірантів, які проживали в гуртожитках у 2019/2020 навчальному році і переведені на наступний рік навчання в Університеті поселяють на 2020/2021 навчальний рік на житлові місця, що закріплені за факультетами чи коледжами, які вони займали у поточному навчальному році відповідно до наказу ректора.

Розподілити вільні житлові місця для поселення абітурієнтів (вступників), аспірантів першого року навчання, слухачів на 2020/2021 навчальний рік між факультетами, коледжами та Інститутом післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки і внести відповідні зміни до наказу ректора після зарахування абітурієнтів (вступників) на денну форму навчання.

Студенти (аспіранти, слухачі), які виявили бажання проживати в гуртожитках під час навчального року, можуть бути поселенні у гуртожитки на вільні житлові місця з дотриманням порядку поселення, який регламентований Положенням про Студентське містечко та наказами ректора, на вільні житлові місця, що закріплені за факультетами, коледжами та Інститутом післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки відповідно до наказу.

Переселення студентів (аспірантів, слухачів) в інші кімнати відповідно до заяв студентів (аспірантів, слухачів) під час навчального року відбувається із дотриманням процедури поселення, яка регламентована “Положенням про студентське містечко Університету”.

Іноземні громадяни (студенти, аспіранти, слухачі), які навчаються в Університеті, розміщуються в гуртожитках на загальних підставах (лише після наказу на зарахування), якщо інше не передбачено угодою або іншими нормативно-правовими актами.