Відповідно до затверджених наказом ректора Львівського національного університету імені Івана Франка Положення про студентські гуртожитки та Положення про студентське містечко у нашому Університеті функціонує 12 гуртожитків , що об’єднані у студентське містечко в якому можуть проживати іногородні студенти (також іногородні студенти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування), аспіранти, абітурієнти,  іноземні громадяни, гості, а також запрошені особи до нашого Університету.

У студентські гуртожитки №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12  можуть бути поселенні іногородні студенти заочної форми навчання на період проведення екзаменаційної сесії, іногородні абітурієнти на період вступних випробувань.

Поселення у гуртожитки відбувається відповідно до наказу ректора і погодження з профспілковим комітетом студентів та органами студентського самоврядування.

Внутрішній розпорядок у гуртожитках встановлюється згідно вимог Правил внутрішнього розпорядку, що розроблені на підставі Положення про студентські гуртожитки і затверджені ректором за погодження з профспілковим комітетом студентів та органами студентського самоврядування.

У разі відрахування студента з Університету чи закінченням ним навчання він зобов`язаний виселитись з гуртожитку. Виселення студента з гуртожитку відбувається у разі порушення ним Угоди нна проживання з погодження з профспілковим комітетом студентів та органами студентського самоврядування.

Вартість оплати за проживання в гуртожитку складається з вартості його утримання, вартості обов`язкових побутових послуг. Розмір оплати за проживання в гуртожитках розраховують згідно з законодавством, тарифами, порядком розрахунків за комунальні послуги залежно від рівня комфортності житла та затверджують наказом ректора за погодження з профспілковим комітетом студентів та органами студентського самоврядування.