Інформуємо Вас про те, що на виконання низки нормативних документів, а саме: наказу Міністерства освіти і науки України «Про реорганізацію Львівської фінансової академії» №725 від 09.07.2015 року, рішення Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка від 16.07.2015 року, наказу ректора №О-191 від 15.10.2015 року, у структуру студентського містечка нашого Університету увійшов гуртожиток по вул. Плужника, 2 (донедавна гуртожиток Львівської державної фінансової академії), якому присвоєний порядковий номер сім. В цьому гуртожитку, у переважній більшості, проживають студенти новоствореного факультету управління фінансами та бізнесу.