Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів. Випуск 4 / ред. кол. : Н.С. Ситник, У.З. Ватаманюк-Зелінська, Л.О. Петик, О.Р. Західна, Ю.О. Голинський, О.А. Сич, С.Д. Смолінська (відп. ред. Н.С. Ситник). Львів : ЛНУ, 2020. – 381 с.

           У збірнику представлено результати наукових досліджень студентів, що навчаються за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» (спеціалізації «Фінанси, митна та податкова справа») за напрямами: «Успішна жінка в бізнесі: сучасні виклики та можливості», «Бюджетна та податкова децентралізація в Україні: проблеми та перспективи», «Реформування системи управління державними фінансами: проблеми, тенденції та перспективи митної та податкової політики»