Наукова робота

Важливою ланкою в роботі кафедри є наукова та науково-дослідна робота.
Кафедра фізичного виховання та спорту проводить наукові дослідження відповідно до річного та перспективного планів у тісному контакті з іншими кафедрами факультетів та науково-дослідними лабораторіями вищих навчальних закладів України. Викладачі кафедри беруть участь в організації комплексних наукових досліджень, у проведенні наукових і методичних конференцій, у виданні наукових праць, навчальних посібників з проблем фізичного виховання та спорту, залучають студентів до наукової роботи.

При кафедрі постійно діє науковий семінар з актуальних проблем:

  • фізичного виховання у вищих навчальних закладах;
  • фізичного виховання спеціальних медичних груп;
  • удосконалення тренувального процесу спортсменів вищих розрядів.

Сьогодні науково-дослідна та методична робота проводяться за такими напрямами досліджень:

  • формування здорового способу життя студентської молоді;
  • формування технічної майстерності на різних етапах багаторічної спортивної підготовки;
  • медико-біологічне обґрунтування системи фізичного виховання студентів.

За останні роки професорсько-викладацьким складом кафедри було видано наступні науково-методичні праці:

Навчальні посібники:

Сіренко Р.Р. Гігієнічні основи фізичного виховання студентів / Сіренко Р.Р., А.Г. Киселевич, В.М. Стельникович, М.О. Сапронов : [навч. посіб.] – Л.: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 144 с.

Чеховська Л.Я. Основи краєзнавчо-туристичної діяльності / Л.Я. Чеховська, Р.Р. Сіренко: [навч. посіб.] – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 172 с.

Яремчук Ю.Я.. Фізична підготовка у вивченні Шотокан карате-до у вищих навчальних закладах / Ю.Я. Яремчук., І.В. Яремчук : [навч.-метод. посіб.] – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 97 с.

Фізичне виховання у вищій школі / Р.Р. Сіренко, О.І. Беднарський, Б.В. Семен : [навч. посіб.] ; За заг. ред. Сіренко Р.Р. –  Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 242 с.

Зубков С.П. Гирьовий спорт у системі фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів : [навч.-метод. посібник] / С.П. Зубков, В. С.В. Романчук. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 162 с.

Монографії.

Сіренко Р.Р. Комплексний контроль працездатності юних футболістів: методика, оцінка та корекція / Р.Р. Сіренко. – К.: Федерація футболу України, ВКФ «Комбі ЛТД», 2006. – 116 с.

Крапівіна К.О. Нетрадиційний підхід до традиційної фізичної культури / К.О. Крапівіна, О.В. Мусієнко : [монографія]. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 300 с.

Шукатка О.В. Формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх економістів на засадах аксіології : [монографія] / [О.В. Шукатка] – Л. : Простір-М, 2014. – 219 с.

Словники.

Осінчук В.Г. Українсько-російська, російсько-українська термінолексика боротьби / В.Г. Осінчук,  Б.В. Семен, Л.В. Левків. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 144 с.

Семен Б.В. Українсько-російський, російсько-український тлумачний словник термінів спортивної боротьби / Б.В. Семен. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 226 с.

 

Левків Л.В. Українсько-польський, польсько-український перекладний словник футбольних термінів / уклад: Левків Л.В., Хім’як В.М., Левків В.І., Осінчук В.В. – Л.: ЛДУФК, 2012. – 172 с.

Викладачі кафедри (зокрема, доцент Сіренко Р.Р.) є членами редколегії збірників наукових праць, рецензентами багатьох навчальних посібників та монографій, авторефератів на здобуття наукових ступенів докторів та кандидатів наук.
Сіренко Р.Р. є членом науково-методичної ради Федерації футболу України.
Щорічно на кафедрі проходять стажування викладачі фізичного виховання вищих закладів освіти м. Львова та України. Кафедра є головною базою науково-педагогічної практики магістрантів Львівського державного університету фізичної культури.
У 2017 році науково-дослідна робота проводиться за наступними  загально кафедральними темами, які виконуються в межах робочого часу.

Психофізіологічна адаптація організму студентів в умовах напруженої м’язової діяльності”. Науковий керівник – завідувач кафедри Сіренко Романа Романівна.      Визначення впливу напруженої м’язової діяльності на показники психофізіологічної адаптації організму студентів-спортсменів під час навчально-тренувального процесу та змагальної діяльності.

Система контролю за параметрами техніко-тактичної майстерності кваліфікованих спортсменів”. Науковий керівник – доцент Семен Богдан Васильович.
Розробка системи контролю за основними параметрами техніко-тактичної майстерності кваліфікованих спортсменів в умовах спортивних змагань із урахуванням їхніх індивідуальних особливостей.

Оптимізація рухової активності студентів у процесі занять фізичними вправами оздоровчої спрямованості”. Науковий керівник –  доцент Довганик Микола Степанович.
Оптимізація обсягу та інтенсивності рухової активності та їхнє впровадження у навчальний процес студентів з метою досягнення максимального оздоровчого ефекту.

Удосконалення професійно-прикладної фізичної підготовки студентів Львівського національного університету імені Івана Франка засобами фізичної культури та спорту”. Науковий керівник – доцент Шукатка Оксана Василівна.

Визначення чинників, що лімітують результативність професійно орієнтованої діяльності студентів. Обґрунтування форм, методів та засобів рухової активності, що сприятимуть формуванню здоров’язберігаючої компетентності студентів