Залікові питання

перевірки теоретичних знань з дисципліни «Фізичне виховання»

для студентів І курсу

Модуль 1

1.Розкрийте поняття “Фізична культура” і “Фізичне виховання”.

2.Які загальні принципи фізичної культури Ви знаєте?

3.Назвіть методичні принципи фізичного виховання.

4.Назвіть вихідні поняття теорії та методики фізичного виховання (дайте визначення одного з них).

5.Які особливості предмета “Фізичне виховання” у вищому навчальному закладі?

6.У чому полягає головна мета фізичного виховання студентів?

7.Назвіть і охарактеризуйте взаємозв’язки дисципліни “Фізичне виховання” з іншими дисциплінами.

8.Що є головним засобом фізичного виховання?

9.Які види контролю успішності з фізичного виховання Ви знаєте?

 

Модуль 2

1.Назвіть основні гігієнічні принципи фізичного виховання студентів.

2.Що таке особиста гігієна?

3.У чому полягає специфіка догляду за тілом?

4. Що спричинює виникнення гнійничкових захворювань шкіри? Головні заходи профілактики цих захворювань.

5.Перелічіть основні гігієнічні вимоги до сну.

6.Дайте визначення терміна “загартовування”. Охарактеризуйте основні принципи загартовування

7.Охарактеризуйте гігієнічні вимоги до одягу та взуття.

8.Охарактеризуйте дію стресу на організм людини.

9.Що таке “гіпокінезія”?

10.Які звички згубно впливають на здоров’я людини?

 

Модуль 3

 1. Які вимоги до організації самостійних занять фізичними вправами Ви знаєте?
 2. У чому полягає мотивація самостійної діяльності студентів?
 3. Які Ви знаєте форми самостійних занять?
 4. Дайте визначення контролю?
 5. У чому полягає методика самостійних занять?
 6. Назвіть основні засоби самостійних занять?
 7. У чому полягає зміст самостійних занять?
 8. Які особливості проведення позанавчальної роботи з фізичного виховання?

 

Модуль 4

1.Що таке агон і агоністика?

2.Який державний устрій існував в Афінах, а який у Спарті?

3.Охарактеризуйте спартанський тип характеру?

4.Яка основна відмінність між афінською та

спартанською системами фізичного виховання?

5.Який вигляд мав спортивний одяг старогреків?

6.Чому виконання фізичних вправ називали гімнастикою?

7.Що таке палестра, гімнасій?

8.Які фізичні вправи практикували в гімнасіях?

9.Хто займався в палестрах і гімнасіях?

10.Дайте характеристику визначенню “Калокагатія”.

 

для студентів ІІ курсу

1.Що розуміють під фізичною працездатністю людини? Як вона змінюється з віком?
2.Які чинники обумовлюють фізичну працездатність?
3.Що розуміють під терміном розумова працездатність? Який вплив м’язових навантажень на розумову працездатність?
4.Що таке втома і чому вона виникає?
5.Що таке адаптація? Які зміни спостерігаються в організмі при цьому?
6.Що таке фізична вправа? Який її вплив на організм людини?
7.Як поділяються вправи за впливом на розвиток рухових якостей? Наведіть приклад кожної групи вправ.
8.Які вправи найбільш ефективні для підвищення загальної витривалості?
9.Які фізичні якості крім витривалості потрібно розвивати для підвищення працездатності і оздоровчого ефекту?
10.У чому перевага колового тренування для забезпечення фізичного розвитку? Як здійснюється індивідуальне дозування навантажень у коловому тренуванні?
11.Які допоміжні гігієнічні засоби сприяють відновленню організму і підвищенню працездатності?
12.Який вплив масажу на організм людини?
13.Охарактеризуйте українські традиції фізичного виховання. У чому їхня особливість?
14.Що склало основу системи фізичного виховання у Запорізькій Січі? Що таке козацькі забави?
15.Назвіть видатних педагогів, що працювали над створенням національної системи тіловиховання?
16.Хто є засновником тіловиховання у Галичині? У чому полягає новітність цієї системи?
17.Які особливості фізичної культури українців?
18.Які ігри і забави українського народу Вам відомі? Чому вони були присвячені?

для студентів ІІІ курсу

1.Яке значення фізичної культури в системі наукової організації праці?
2.Які основні завдання наукової організації праці?
3.Що розуміють під терміном “наукова організація праці”?
4.Що таке фізична працездатність людини?
5.Який взаємозв’язок між фізичною працездатністю і станом здоров’я?
6.Які види виробничої гімнастики Ви знаєте? Охарактеризуйте один за вибором.
7.Яку динаміку має наша працездатність протягом робочого дня?
8.Яку роль відіграє професійно-прикладна підготовка в підвищенні працездатності людини.
9.Назвіть основні принципи сучасного олімпійського руху. Яка мета і основні ідеї олімпізму?
10.Основні положення олімпійської хартії. Коли і де їх було затверджено?
11.Що спричинило виникнення спорту в Стародавній Греції?
12.Програма Олімпійських Ігор Стародавньої Греції та її зміни.
13.Які кризові явища у суспільному житті Греції призвели до закриття Олімпійських ігор?
14.Роль П’єра де Кубертена у відродженні Олімпійських ігор.
15.Які особливості українського спорту до 1992 р. Ви знаєте?
16.Назвіть найбільш відомих олімпійців України.
17.Які Олімпійські ігри принесли Україні найбільше нагород?
18.Назвіть найвідоміших львівських атлетів – учасників та переможців Олімпійських ігор.

для студентів ІV курсу

 1. Дайте визначення терміну здоров’я. Розкрийте зміст поняття.
 2. Що таке «донозологія» або «третій стан»? Як Ви розумієте ці поняття?
 3. Назвіть 5 фаз переходу від здоров’я до хвороби.
 4. Які Ви знаєте методики визначення стану здоров’я? Охарактеризуйте одну за вибором.
 5. Які нетрадиційні системи оздоровлення Ви знаєте? (розкрийте сутність однієї за вибором).
 6. Як впливає дихальна гімнастика на організм людини? Проаналізуйте одну з дихальних гімнастик.
 7. Розкрийте значення, види та особливості масажу.
 8. Яких методичних положень необхідно дотримуватися під час масажу?
 9. Які різновиди спортивного масажу Ви знаєте? Яка його мета і особливості?
 10.  Що Ви розумієте під терміном «сокотерапія»?
 11.  Як діють гідропроцедури на організм людини? Дайте характеристику одному з видів (за вибором).
 12.  Які форми занять фізичними вправами рекомендовані в сім’ї?
 13.  Розкрийте особливості занять руховою активністю дошкільнят.
 14.  Що розуміють під «правильною» поставою? Які її критерії?
 15.  Які засоби фізичної культури найефективніші при  порушенні постави?
 16.  Які особливості занять фізичними вправами у підлітковому віці?
 17.  Які особливості функціонального стану організму літніх людей? Які форми, види і засоби  рухової активності їм рекомендовані?
 18.  Який спортивний інвентар необхідно мати у квартирі для всебічного фізичного розвитку дитини і дорослого?