Контроль успішності студента

Контроль успішності студента здійснюється з використанням методів і засобів, що визначаються вищим навчальним закладом. Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що використовується у вищому навчальному заклад із обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та Європейської кредитно-трансферної системи ECTS. Контроль успішності студента ведеться за наступною шкалою

За шкалою ECTSЗа національною шкалоюЗа умови заліку у
І семестрі
За шкалою навчального закладу
зарахованоA5 (відмінно)45 – 5090 – 100
B4 (дуже добре)41 – 4481 – 89
C4 (добре)36 – 4071 – 80
D3 (задовільно)31 – 3561 – 70
E3 (достатньо)26 – 3051 – 60
не зарахованоFx2 (незадовільно з можливістю повторного складання)16 – 2532 – 50
F2 (незадовільно з обов’язковим повторним курсом)1 – 151 – 31

Система оцінювання з навчальної дисципліни Фізичне виховання

Бадмнтон

Волейбол

Баскетбол

одноборства

Циклічні види

Спец.мед.групи