Semen_web

Посада: доцент кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Івана Франка

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси:Розробка об’єктивних методів контролю за параметрами техніко-тактичної майстерності кваліфікованих спортсменів-борців, використання методу люмінесцентної діагностики для аналізу функціонального стану спортсмена.

Курси: фізичне виховання

Наукова біографія :

У 1969 році закінчив Львівський державний інститут фізичної культури за спеціальністю викладач фізичної культури.

1974 р. – зарахований на посаду асистента кафедри фізичного виховання та спорту Львівського державного університету.

1981 р.-  переведений на посаду старшого викладача кафедри фізичного виховання та спорту Львівського державного університету як обраний за конкурсом на п’ятирічний термін роботи.

1992 р. – переведений на посаду доцента кафедри фізичного виховання та спорту Львівського державного університету.

1993 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему “ Ефективність реалізації тактико-технічних дій в греко-римській боротьбі” (Москва, Центальний науково-дослідний інститут спорту).

Розробив прилад для дослідження динаміки силових рухів, за який отримав авторське свідоцтво (№ 1582034) від 01 квітня 1990 року.

Співпрацюючи зі співробітниками фізичного факультету ЛНУ імені Івана Франка вперше використав метод люмінесцентної діагностики для аналізу функціонального стану спортсмена.

Результати власних досліджень впроваджуються в практику роботи зі студентами ЛНУ.

  1. Список публікацій: опубліковано близько 100 наукових та навчально-методичних праць.

Семен Б.В. Українсько-російський, російсько-український тлумачний словник термінів спортивної боротьби / Б.В. Семен. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 226 с.

Осінчук В.Г. Українсько-російська, російсько-українська термінолексика боротьби / В.Г. Осінчук,  Б.В. Семен, Л.В. Левків. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 144 с.

Семен Богдан. Організація та проведення самостійних занять зі силової підготовки / Богдан Семен, Романа Сіренко : [методичні рекомендації] – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 30 с.

Семен Б.В. Вплив фізичних навантажень на спектри люмінесценції сухих залишків урини спортсменів / Б.В. Семен, О.М. Бордун // Експерементальна та клінічна фізіологія і біохімія : Наук. – практ. журнал 1(33). – Львів : Видавництво “Світ”, 2006. – С. 53–56.

Фізичне виховання студентів / Р.Р. Сіренко, О.І. Беднарський, Б.В. Семен ; за заг. ред. Сіренко Р.Р. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 242 с.

Семен Богдан. Використання спектрів люмінесценції урини при діагностиці фізіологічного стану організму спортсмена / Богдан Семен, Олег Бордун, Галина Горошко  // Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. Культури та спорту. Вип. 9. – Т. 2. – Л. : ЛДУФК, 2005. – С. 343–347.

Організація та проведення самостійних занять в умовах ВНЗ : [методичні рекомендації] / уклад. Б.В. Семен, Р.Р. Сіренко. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 16 с.

Семен Богдан. Технічні засоби у підготовці борців / Богдан Семен / Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення: Матер. ХVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Суми. : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2016. – С. 277–280.

Семен Богдан. Технічні засоби для підвищення оперативності контролю за техніко-тактичною підготовкою борців / Богдан Семен, Ярослав Лапуць, Лариса Горлова / Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : Матер. ХІІ Міжн. наук.конференція.– Л. : ЛДУФК, 2016.