Shepanskii_web Посада: Старший викладач

Наукові інтереси – Оптимізація рухової активності студентів у процесі занять фізичними вправами оздоровчої спрямованості, дослідження активних форм туризму, краєзнавство.

Секція -міні-футбол(фут зал)-чоловіки,жінки.

Народився 19.03.1969р. у м. Львові. В 1986 році закінчив спеціалізовану СШ № 14 . 1987-89 р.р. служба у лавах РА. Закінчив Львівський державний інститут фізичної культури (1994) та Львівський національний університет ім. Ів. Франка – факультет міжнародного права і бізнесу (2010) . З 1995р.викладач кафедри фізвиховання та спорту, з 2014 р старший  викладач кафедри фізичного виховання та спорту  Львівського національного університету імені Ів. Франка .

– Опубліковано  21 наукову статтю (4 ВАК). Список  статтей за  останній час:

– Молода людина у колі родинних звязків: обов’язки і переваги, Проблеми формування здорового способу життя молоді: Матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, магістрантів, аспірантів. – Л.: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009.

– Методика дослідження ринку молодіжного туризму, Матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. “Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді”. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010.

– Вплив сімейного чинника на обов’язки молоді, // Матер. ІV Всеукр. наук.-практ. конф. “Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді”. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012.

– Морфологічна адаптація : закономірність до фізичних навантажень та процеси пристосування і компенсації, Матер. ІV Всеукр. наук.-практ. конф. “Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді”. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012.

– Сучасні методи підвищення рівня психологічної компетентності майбутніх викладачів фізичної культури., // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : Зб. наук. праць. – Випуск 15 / Вінницький державний педуніверситет ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : ТОВ “Ландо ЛТД”, 2013.

-Філософія здоров’я Джозефа Пілатеса, // Проблеми формування здорового способу життя молоді : Матер. ІV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, магістрантів, аспірантів. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013.

– Фізіологічне обгрунтування рухової активності туриста, Матер. V Всеукр. наук.-практ. конф. “Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді”. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014.