Savka_web

Посада : старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Івана Франка

Наукові інтереси : Оптимізація рухової активності студентів у процесі занять фізичними вправами оздоровчої спрямованості

Курси :фізичне виховання

Наукова біографія :

1990 році поступила до Львівського державного інституту фізичної культури.

З 1994 року працюю викладачем кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 2002 року переведена на посаду старшого викладача кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Івана Франка. Відповідаю за організацію та проведення занять зі студентами спеціального  медичного відділення.

Список публікацій :

Стельникович Юлія. Оптимізація фізичного стану студентів спеціальних медичних груп засобами фізичного виховання / Юлія Стельникович, Оксана Павлишин, Ірина Савка, Світлана Можаровська // Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. Виховання, спорту і здоров’я людини. Вип. 19. – Т. 2. – Л. : ЛДУФК, 2015. – С. 287–290.

Головко Валерія. Фітнес-аеробіка під час занять з фізичного виховання у республіці Корея / Валерія Головко Ірина Савка // Проблеми формування здорового способу життя молоді : Матер. V Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, магістрантів та аспірантів. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 12–17.

Яковюк Віктор. Цигун-китайська методика оздоровлення та ведення здорового способу життя / Віктор Яковюк, Ірина Савка // Проблеми формування здорового способу життя молоді : Матер. V Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, магістрантів та аспірантів. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 356–363.