Pavlushin_web

Посада : викладач кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Івана Франка

Наукові інтереси : Оптимізація рухової активності студентів у процесі занять фізичними вправами оздоровчої спрямованості

Курси :фізичне виховання

Наукова біографія :

Закінчила Львівський державний інститут фізичної культури.

Працюю викладачем кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Івана Франка.

Список публікацій :

Павлишин Оксана. Вивчення змін психоемоційного стану студентів в період спортивної діяльності / Оксана Павлишин // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. праць. – Випуск 1 / Вінницький державний педуніверситет ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : ТОВ “Планер”, 2016.

Стельникович Юлія. Оптимізація фізичного стану студентів спеціальних медичних груп засобами фізичного виховання / Юлія Стельникович, Оксана Павлишин, Ірина Савка, Світлана Можаровська // Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. Виховання, спорту і здоров’я людини. Вип. 19. – Т. 2. – Л. : ЛДУФК, 2015. – С. 287–290.

Лавринів Христина. Зміни рівня тривожності спортсменів-футболістів / Христина Лавринів, Ірина Козак, Оксана Павлишин, Надія Лисак // Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. Вип. 19. – Т. 2. – Л. : ЛДУФК, 2015. – С. 147–151.