П.І.П. Можаровський Юрій Андрійович

Посада : старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Івана Франка

Наукові інтереси : Психофізіологічна адаптація організму студентів в умовах напруженої м’язової діяльності.

Курси :фізичне виховання, футбол

Наукова біографія :

1997 році закінчив Львівський державний інститут фізичної культури.

З 1998 року працюю викладачем кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 2012 року переведена на посаду старшого викладача кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Івана Франка. Відповідаю за організацію та проведення занять зі студентами історичного факультету.

Треную збірну команду Університету з футболу та міні футболу, арбітр ФІФА.

Список публікацій :

Можаровський Ю.А. Обоснование структуры и содержания системы учебно-тренировочных занятий начинающих футболистов / Ю.А. Можаровський // Молодая спортивная наука Беларуси : Материалы междунар. науч. – практ. конф. – Минск : БГУФК, 2014. – Ч. 2. – C. 184–187.

Матула С.С. Дифференцированное физическое воспитание студентов / С.С. Матула, Ю.А. Можаровский //  ХІІІ Международная научная сессия по итогам НИР за 2012 год “Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре и спорту” : Физическая культура и спорт в системе дополнительного образования взрослых :материалы научно-практической конференции / Белорус. Гос. Ун-т физ. Культуры ; Минск : БГУФК, 2013. – С 141–143.

Можаровський Юрій. Особливості структури та змісту діяльності національних олімпійських академій різних країн світу / Юрій Можаровський, Мар’ян Пітин // Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. – Випуск 15 / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця: ТОВ “Ландо ЛТД”, 2013. – С. 577–581.

Можаровський Юрій. Зміни показників функціонального стану студентів під впливом занять вільної боротьби / Юрій Можаровський // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. праць. – Випуск 19 (Том 1) / Вінницький державний педуніверситет ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : ТОВ “Планер”,