П.І.П. Можаровська Світлана Петрівна

Посада : старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Івана Франка

Наукові інтереси : Оптимізація рухової активності студентів у процесі занять фізичними вправами оздоровчої спрямованості

Курси :фізичне виховання, оздоровча аеробіка, йога

Наукова біографія :

1991 році поступила до Львівського державного інституту фізичної культури.

З 1999 року працюю викладачем кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 2008 року переведена на посаду старшого викладача кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Івана Франка. Відповідаю за організацію та проведення занять зі студентами хімічного факультету.

Список публікацій :

Стельникович Юлія. Оптимізація фізичного стану студентів спеціальних медичних груп засобами фізичного виховання / Юлія Стельникович, Оксана Павлишин, Ірина Савка, Світлана Можаровська // Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. Виховання, спорту і здоров’я людини. Вип. 19. – Т. 2. – Л. : ЛДУФК, 2015. – С. 287–290.

Можаровська Світлана. Фізичне виховання у формуванні здорового способу життя студентів / Світлана Можаровська // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. Х Всеукр. наук.-практ. конф. ; Під заг. ред. Сіренко Р.Р. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 69–70.

Біжик Тетяна. Передумови становлення юнацьких Олімпійських ігор / Тетяна Біжик, Мар’ян Пітин, Юрій Можаровський, Світлана Можаровська // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. праць. – Випуск 19 (Том 2) / Вінницький державний педуніверситет ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : ТОВ “Планер”, 2015. – С. 510–515.