П.І.П Матула Степан Степанович

Посада : старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Івана Франка

Наукові інтереси : Система контролю за параметрами техніко-тактичної майстерності кваліфікованих спортсменів

Курси :фізичне виховання

Наукова біографія :

1998 році закінчив Львівський державний інститут фізичної культури.

З 2007 року працюю викладачем кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 2013 року відповідаю за фізкультурно-масову роботу на юридичному факультеті.

Список публікацій:

Стецькович Сергій. Взаємозв’язки окремих показників змагальної діяльності в дисциплінах сучасного п’ятиборства  / Сергій Стецькович, Степан Матула // Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2014. – Вип. 18. – т. 1. – С. 273–279.

Матула С.С. Дифференцированное физическое воспитание студентов / С.С. Матула, Ю.А. Можаровский // ХІІІ Международная научная сессия по итогам НИР за 2012 год “Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре и спорту” : Физическая культура и спорт в системе дополнительного образования взрослых :материалы научно-практической конференции / Белорус. Гос. Ун-т физ. Культуры ; Минск : БГУФК, 2013. – С 141–143.

Матула Степан. Структура та зміст змагань з баскетболу спортсменів “шкільної баскетбольної ліги” м. Львова / Степан Матула, Олена Дейніченко,  Мар’ян Пітин // Науковий часопис “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури”. – Серія 15. – Випуск 11 (66). – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. – С. 105–108.

Матула Степан. Організаційні особливості змагань з баскетболу для юних спортсменів (на прикладі ШБЛ м. Львова) / Степан Матула, Мар’ян Пітин // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. праць. – Випуск 1 / Вінницький державний педуніверситет ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : ТОВ “Планер”, 2015. – С. 68–71.