Lusak_web

Посада : старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Івана Франка

Наукові інтереси : Оптимізація рухової активності студентів у процесі занять фізичними вправами оздоровчої спрямованості

Наукова біографія :

Список публікацій :

Лавринів Христина. Зміни рівня тривожності спортсменів-футболістів / Христина Лавринів, Ірина Козак, Оксана Павлишин, Надія Лисак // Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. Вип. 19. – Т. 2. – Л. : ЛДУФК, 2015. – С. 147–151.

Хомин Софія. Поняття принципу оздоровчої течії у фізичному вихованні студентства. Її переваги та особливості / Софія Хомин, Любов Покотило, Ірина Козак, Надія Лисак // Проблеми формування здорового способу життя молоді : Матер. V Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, магістрантів та аспірантів. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 131–134.

Бенцак Роман. Формування здорового способу життя серед студентів економічного профілю / Роман Бенцак, Надія Лисак // Проблеми формування здорового способу життя молоді : Матер. ІV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, магістрантів, аспірантів. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 227–231.