Kronshtal_webПосада : викладач фізичного виховання  і спорту

Науковий ступінь: магістр фізичного виховання і спорту

Наукові інтереси:

Виконавець загальнокафедральної теми :»Психофізіологічна

адаптація організму студентів в умовах напруженої м`язової діяльності»

Курси-секції:

Наукова біографія:

В 1987 році закінчила Львівський державний інститут фізичної культури
За спеціальністю фізична культура і спорт.
Присвоїно кваліфікацію викладача фізичного виховання – тренера з легкої атлетики
З 1987 працювала на посаді вчителя фізичного виховання в СЗШ№63 м.Львова
З 2006 року працюю на посаді викладача фізичного виховання ЛНУ імені І.Франка
Список публікацій:
Статті у вітчизняних фахових виданнях.
Кроншталь Галина , Вітер Тетяна
Методичні рекомендації:» Організація та проведення змагань з легкої атлетики вищих навчальних закладах»

Бусол Василь. Генеза історичного фехтування, його роль та перспективи розвитку в Україні / Василь Бусол, Андрій Бусол, Галина Кроншталь, Ігор Тимкович // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : Зб.наук. праць. – Випуск 15 / Вінницький державний педуніверситет ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : ТОВ “Ландо ЛТД”, 2013. – С. 526–531.

Бусол А.В. Сценічне фехтування важливий засіб професійної підготовки акторів / А.В. Бусол Г.С. Кроншталь // Науковий часопис “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури”.  – Серія 15. – Випуск 7 (33). – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2013. – С. 76–81.

Статті у інших вітчизняних виданнях.

Бусол А. Прикладна професійна фізична підготовка студентів факультету культури і мистецтв у ЛНУ імені Івана Франка / А. Бусол, Г.Кроншталь, І.Тимкович // Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки й перспективи  розвитку : зб. наук. праць XVII Всеукр. наук.-практ. конф. – Кіровоград : РВВ КДПУ, 2011. – С. 141–150.

Бусол А. Естетична культура особистості через призму естетики спорту / А. Бусол, Г.Кроншталь, Р.Сіренко // Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки й перспективи  розвитку : зб. наук. праць XVII Всеукр. наук.-практ. конф. – Кіровоград : РВВ КДПУ, 2011. – С. 99–105.

Бусол А. Теорія соціальної установки як один з методів дослідження ставлення студентів до здорового способу життя / А. Бусол, Г. Кроншталь, Т. Вітер // Матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Проблеми сучасної валеології, фізичної культури та реабілітації”. – Херсон, 2011. – С. 151–154
Статті у фахових виданнях України.

Бусол Андрій. Сценічний рух як складова професійної підготовки студентів спеціальності акторська майстерність / Андрій Бусол, Василь Бусол, Галина Кроншталь, Михайло Цибульський // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : Зб. наук. праць. – Випуск 17 / Вінницький державний педуніверситет ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : ТОВ “Ландо ЛТД”, 2014. – С. 34–41.

Чорненька Галина. Порівняльна характеристика фізичної підготовленості студенток першокурсниць / Галина Чорненька, Галина Кроншталь, Андрій Бусол // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2014. – Вип. 18. – т. 1. – С. 316–319.

Праці, що вийшли з друку (бібліографічний опис згідно з державним стандартом):

Статті у фахових виданнях України.

Бусол Андрій. Роль фізичного виховання і ставлення до нього студентів-журналістів Львівського Національного університету імені Івана Франка / Андрій Бусол, Ігор Тимкович, Роман Кичма, Галина Кроншталь, Ігор Кукурудзяк // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. праць. – Випуск 19 (Том 2) / Вінницький державний педуніверситет ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : ТОВ “Планер”, 2015. – С. 526–531.»