Kozak_web

Посада : старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Івана Франка

Наукові інтереси : Удосконалення професійно-прикладної фізичної підготовки студентів Львівського національного університету імені Івана Франка засобами фізичної культури та спорту

Наукова біографія :

1976-1981 роках навчалася у Львівському інституті фізичної культури (спеціалізація-плавання).

З 1981 року працювала викладачем кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Івана Франка. З 1996 року старший викладач та заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи.

Список публікацій :

Лавринів Христина. Зміни рівня тривожності спортсменів-футболістів / Христина Лавринів, Ірина Козак, Оксана Павлишин, Надія Лисак // Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. Вип. 19. – Т. 2. – Л. : ЛДУФК, 2015. – С. 147–151.

Нікітенко Сергій. Актуальні проблеми вдосконалення професійно орієнтованої підготовки студентів засобами фізичної культури та спорту / Сергій Нікітенко, Ірина Козак, Роман Кичма Ігор Тимкович // Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. Вип. 19. – Т. 2. – Л. : ЛДУФК, 2015. – С. 181–187.

Павлишин О. Використання засобів фізичної культури для зміцнення здоров’я студентів спеціальних медичних груп і підвищення їх адаптаційних можливостей / О. Павлишин, І. Козак, І. Савка // Фізична культура та здоров’я нації : VIII міжнародна науково-практична конференція. – Вінниця, 2011. –  С. 279–283.

Козак І. Вплив згубних дієт на організм молодої людини та спорт як альтернатива і запорука стрункого та здорового тіла / І. Козак, А. Панасюк, У. Мигаль  // Адаптаційні можливості дітей та молоді : Матер. IX Міжн. наук.-практ.  конф. – Л. : Одеса, 2012. – С. 167–174.

Сивак Алла. Теоретико-методичне обґрунтування необхідності рухливих ігор для дітей молодшого шкільного віку / А. Сивак, І. Козак, Р. Заїка // Проблеми формування здорового способу життя молоді : Матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, магістрантів, аспірантів. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 173–178.

Панасюк Анастасія. Здоровий спосіб життя як метод подолання залежності молоді від глобальної мережі  / А. Панасюк, У. Мигаль,  І. Козак  // Проблеми формування здорового способу життя молоді : Матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, магістрантів, аспірантів. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 423–428.

Дух Т. Взаємонавчання студентів у мікрогрупах як одна із перспективних форм організації занять з фізичного виховання / Т. Дух, Р. Сіренко, І. Козак // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. IV Всеукр. наук.-практ. конф. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 10–16.