Kiyko_web

Посада : викладач.

Наукові інтереси: працюю у загальнокафедральні темі «Удосконалення професійно-прикладної фізичної підготовки студентів Львівського національного університету імені Івана Франка засобами фізичної культури та спорту»

Курси – секції : аеробіка.

Наукова біографія : Народилася 08.05.1985р., м. Львів.

2002-2006 роки навчалася у Львівському державному інституті фізичної культури, викладач фізичної культури, тренер зі спортивної гімнастики.

З 2007 року працюю на кафедрі фізичного виховання та спорту ЛНУ імені Івана Франка.

Звання та посади:

Майстер спорту України зі спортивної гімнастики.

Список публікацій:

Оздоровча аеробіка на заняттях з фізичного виховання у ВНЗ (Методичні рекомендації для студентів) ЛНУ імені Івана Франка, Львів. – 2011 р. С. 34

Кійко В. Вплив фітнес-аеробіки на розвиток координації рухів студентів / В. Кійко, Л. Горлова, Р. Сіренко // Науковий часопис “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури” : Зб. наук. праць ; За ред. Г.М. арзютова. – К. : НПУ ім.. М.П. Драгоманова, 2015. – Випуск 5К(61)15. – С. 120–123.

Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному виховання// Матер. V Всеукр. наук.-практ. конф. “Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді”. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С.271-276.

Сіренко Р.Р. Методика визначення психофізіологічної адаптації спортсменів в умовах стресу / Р.Р. Сіренко, Ю.П. Сіренко, І.С. Кушнір, В.І. Кійко // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : Матер. ІІ Регіон. наук.-практ. семінару. – Тернопіль, 2014. – С. 130–132.

Кійко В.І. Вплив стренфлексу на рівень фізичної підготовленості студенток, які займаються фітнес-аеробікою / В.І. Кійко, Р.Р. Сіренко, Н.Ф. Стрепко // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : Матер. ІІ Регіон. наук.-практ. семінару. – Тернопіль, 2014. – С. 126–127.

Кійко В.І. Використання оздоровчої аеробіки як засобу професійно-прикладної підготовки студентів гуманітарного профілю / Г.П. Куречко, Х.В. Лібович, Р.Р. Сіренко // Молода спортивна наука України: зб. наук. Праць з фізичного виховання і спорту Вип. 20: у 4-х т.  ̶̶ Л. :ЛДУФК, 2016. ̶ Кн.2. ̶ Т.3 – 80-84с.