Gorlova_web

Посада : старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Івана Франка

Наукові інтереси : Оптимізація рухової активності студентів у процесі занять фізичними вправами оздоровчої спрямованості

Курси : фізичне виховання

Наукова біографія :

1989 році закінчила школу вищої спортивної майстерності міста Львова. В цьому ж році присвоєно звання Майстра спорту СРСР з веслування на байдарках та каноє.

З 1989 р. по 1993р.навчалась у Львівському державному інституті фізичної культури.

З 1994 року працювала викладачем кафедри фізичного виховання та спорту, а  з 2000 року переведена на посаду старшого викладача кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Івана Франка.

Список публікацій :

Горлова Лариса. Теніс на олімпійських іграх 1996-2008 років / Лариса Горлова, Віра Мудра, Іван Каратник  // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. V Всеукр. наук.-практ. конф. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 55–57.

Кійко В. Вплив фітнес-аеробіки на розвиток координації рухів студентів / В. Кійко, Л. Горлова, Р. Сіренко // Науковий часопис “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури” : Зб. наук. праць ; За ред. Г.М. арзютова. – К. : НПУ ім.. М.П. Драгоманова, 2015. – Випуск 5К(61)15. – С. 120–123.

Кайдан Софія. Фізична культура в козацьку добу на прикладі творів образотворчого мистецтва / С. Кайдан, Р. Сіренко, Л. Горлова // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. праць. – Випуск 19 (Том 2) / Вінницький державний педуніверситет ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : ТОВ “Планер”, 2015. – С. 596–601.

Каратник Іван. Історія бадмінтону на олімпійських іграх / Іван Каратник, Лариса Горлова, Віра Мудра / Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення: Матер. ХVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Суми. : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2016. – С. 116–120.

Семен Богдан. Технічні засоби для підвищення оперативності контролю за техніко-тактичною підготовкою борців / Богдан Семен, Ярослав Лапуць, Лариса Горлова / Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : Матер. ХІІ Міжн. наук.конференція.– Л. : ЛДУФК, 2016.

Галевич Володимир. Основні цілі та переваги кросфіту / Володимир Галевич, Віра Мудра, Лариса Горлова // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. Х Всеукр. наук.-практ. конф. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 4.