Gorev_web

Посада: старший викладач

Наукові інтереси:

 1. Пошук антропометричних та фізіологічних якостей для відбору найбільш талановитих пловців
 2. Дослідження техніки плавання
 3. Дослідження методики тренування
 4. Сучасна технологія наукових досліджень в спорті з використанням електроніки, комп’ютерів, комп’ютерних програмних засобів.

Список друкованих робіт:

Загальна кількість наукових праць 55. За остані роки було надруковано:

 1. Горев Юрій, Покотило Любов, Скуйбіда Юлія, Павлишин Оксана. Вплив умов проживання на мотивацію студентів до самостійних занять з фізичного виховання // Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми формування здорового способу життя молоді» – Львів, 2010. – С. 221–224.
 2. Горев Юрій, Левків Лілія, Ільїна Ксенія, Рибак В’ячеслав. Вплив рухової активності на стомлюваністьстудентів // Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми формування здорового способу життя молоді» – Львів, 2010. – С. 225–229.
 3. Горев Ю.П. Показники фізичної активності та зацікавленості фізичним виховання студентської молоді / Ю. Горев, Л. Покотило // Матеріали Всеукраїнської наук. практ. конф. Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання. м. Дніпропетровськ, 2010, С. 187-189.
 4. Горев Ю.П. Скуйбіда Ю.В., Сеньчук О. Вплив рухової активності студентів на захворюваність // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів «Проблеми формування здорового способу життя молоді», м.Львів, 2011р., -с.
 5. Горев Ю.П. Кайдан С.М., Павлишин О.Ф. Вплив рухливої активності на успішність навчання студентів // мат. IV регіональної науково пратичної конференції „Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської молоді Львівщини”, м.Львів, 2011р., -с.30-37.
 6. Горев Ю.П., Лідовська Т.Г., Рибак Р.П. Пошук мотиваційних аспектів до занять фізичним вихованням // мат. IV регіональної науково пратичної конференції „Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської молоді Львівщини”, м.Львів, 2011р., -с.37-39.
 1. Горев Ю.П. Деякі вправи, які спияють подаланню страху води у навчанні плаванню. // Матеріали всеукраїнської науково – практисної конференції “Методи управління фізичним вихованням і спортом”. –м. Львів, 16 – 17 травня 2013 р., -с. 117 – 124.
 2. Горев Ю.П. Характеристика ефективності деяких вправ у навчанні плаванню для подалання страху води. / Горев Ю.П., Довганик М.С., Павлишин О.Ф. // Науковий часопис національного університету ім. М.П.Драгоманова // мат. VIIМіжнародної науково – практичної конференції “Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи” Науково – педаглгічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) –серія 15 випуск 7 (33) т.7 (А – М) –м.Дрогобич, 16 – 17 травня 2013, -с.178 – 186 (Фахове видання)
 3. Горев Ю.П. Взаємозв’язок між показниками зорової пам’яті та якістю оволодіння технікою плавання // Горев Ю.П., Ленець М.М., Довганик М.С., Куречко Г.П., Стрельченко В.В. (Фахове видання) // Зб.наук.праць «Фізична активність, здоров’я і спорт». –вип.2(16). – Львів : ЛДУФК, 2014. – С.15 – 23.