Dovganuk_web

Посада:доцент

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси:

  1. Фізіологічні механізми впливу оздоровчого бігу на розумову та фізичну працездатність студентів
  2. Динаміка взємозв’язків показників функціонального стану ЦНС і ССС під впливом велоергометричного навантаження
  3. Оздоровчий біг як засіб управління функціональним станом та працездатністю студентів

 

Наукова автобіографія :

У 1966 році поступив до Львівського державного інституту фізичної культури, який успішно закінчив у 1970 році та був направлений на роботу в ДЮСШ м. Чортків, Тернопільської області.

З 1970 по 1971 рік служив в армії.

У 1972 році на конкурсній основі був прийнятий на роботу викладачем до Львівського державного медичного університету імені Данила Галицького на кафедру фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання та валеології.

У 1994 році захистив дисертацію наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему: “Фізіологічні механізми впливу оздоровчого бігу на розумову і фізичну працездатність студентів-медиків”.

У 1996 році рішенням вченої ради Львівського державного медичного університету імені Данила Галицького присвоєно звання доцента.

У червні 2011 року закінчився контракт з Львівським державним медичним університетом імені Данила Галицького. В цей же час, пройшовши всі процедури конкурсу, за одноголосним рішенням вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка, прийняли на роботу за контрактом на посаду доцента кафедри фізвиховання та спорту. Де і працюю по сьогоднішній день.

Відмінник освіти України.

Написано та надруковано 90 наукових праць, із них 28 статей у ваківських журналах України.