• Бітківська Лідія ІванівнаПосада :  викладач кафедри фізичного виховання та спорту навчально спортивного комплексу     Львівського національного університету імені Івана Франка.

  Наукові інтереси: «Психофізіологічна адаптація організму студентів в умовах напруженої м`язової діяльності»

  Курси: фізичне виховання

   

  Наукова біографія :

  В 2001 році вступила до Львівського інституту фізичної культури на кафедру фізичне виховання за спеціальністю лижні перегони, додатково займалась спортивним орієнтуванням  та виконала КМС зі спортивного орієнтування на лижах. В 2005 році отримала диплом спеціаліста. В 2006 році закінчила магістратуру та отримала вищу освіту за спеціальністю «фізичне виховання « і здобула кваліфікацію магістр ФВ і С , викладач ВНЗ.

  З 2006 року працюю викладачем кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Івана Франка.

  Секції: Спортивне орієнтування

   

  Список публікацій :

  Фолизюк Лідія. Мотивація студентів до занять спортивним орієнтуванням в умовах  ВЗО // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді: Матер. Всеукр. наук.-практ. конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С. 21–24.

  Клемба Анатолій, Кубін Андрій, Нестерук Іванна, Фолизюк Лідія. Формування координаційних якостей на заняттях з лижної підготовки // Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. Вип. 12: У 4-х т. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2008. – Т.2. – С. 111–114.

  Фолизюк Лідія. Спортивне орієнтування як засіб рухової активності молоді // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді: Матер. Всеукр. наук.-практ. конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С. 80–81.

  Фолизюк Л.І., Строгуш В. Спортивне орієнтування – компонент гармонійного розвитку особистості //// Проблеми формування здорового способу життя молоді: Матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, магістрантів, аспірантів. – Л.: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С.

  Сіренко Р.Р. Аналіз фізичної підготовленості студентів ЛНУ імені Івана Франка / Р.Р. Сіренко, С.С. Матула, Л.І. Бітківська // Фізична реабілітація  та здоров’язбережувальні технології : реалії та перспективи : ІІІ Всеукр. наук. інтернет-конф. // Гуманітарний вісник ПолтНТУ. – Вип.2. – Полтава, 2017. – С. 113–119.

  Кушнір І.С. Порівняльнний аналіз питомих українських спортивних термінів з їхніми польськими відповідниками / І. С. Кушнір, Л.І. Бітківська, Х.В. Лібович // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. ХІ Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 70-річчю кафедри фізичного виховання та спорту. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 8–11.