Bentsak_web

Посада : старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Івана Франка

Наукові інтереси: Психофізіологічна адаптація організму студентів в умовах напруженої м’язової діяльності

Курси : фізичне виховання

Наукова біографія :

Список публікацій: Покотило Любов. Оптимізація рухової активності студентів у процесі занять фізичними вправами оздоровчої спрямованості / Любов Покотило, Роман Бенцак // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. праць. – Випуск 19 (Том 1) / Вінницький державний педуніверситет ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : ТОВ “Планер”, 2015. – С. 351–356.

Гнідець Соломія. Підвищення показників здоров’я студентів університету імені Івана Франка у процесі занять ігровими видами спорту / Соломія Гнідець, Надія Лисак, Любов Покотило, Бенцак Роман // Проблеми формування здорового способу життя молоді : Матер. V Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, магістрантів та аспірантів. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 7–11.

Голубева О.Т. Проблеми формування валеологічних цінностей у процесі фізичного виховання / О.Т. Голубева, Р.Н. Бенцак, М.М. Стахів, О.В. Василів / Науковий вісник ЛНУВМтаБТ ім. С.З. Гжицького. Серія “Економічні науки”. – Львів, 2015. – Вип. № 1(61). т. 17. ч. 4. – С. 294–298.

Михайлюк Христина. Формування особистості студентів як майбутніх фахівців під впливом занять фізичними вправами / Христина Михайлюк, Надія Лисак, Лілія Левків, Бенцак Роман // Проблеми формування здорового способу життя молоді : Матер. V Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, магістрантів та аспірантів. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 312–317.