Стипендії: скасувати не можна запровадити зміни

Стипендії: скасувати не можна запровадити зміни

 

Актуальні теми завжди викликали море чуток і океан емоцій. Сьогодні ми пояснимо, який механізм отримання стипендій планується втілити у життя у 2017 році, чи є у студентства можливості впливати на те, хто саме отримуватиме стипендії, та чому все ж таки «Петиція щодо недопущення СКАСУВАННЯ стипендії студентам» є певною мірою підміною понять.

1. Законопроект №5130 (прийнято Верховною Радою України, очікує на підписання президентом).

Минулої середи (7-го грудня) Верховна Рада прийняла Проект закону №5130, який установив новий механізм нарахування та виплати стипендій. Відповідно до цього закону буде два види стипендій: академічна та соціальна.
Зміни, передбачені в Законі, полягають в тому, що «Академічні стипендії надаються особам, які досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій діяльності згідно з критеріями, встановленими Кабінетом Міністрів України. Частка студентів, які мають право на отримання академічних стипендій, встановлюється вченою радою вищого навчального закладу у межах визначеного Кабінетом Міністрів України загального відсотка студентів (курсантів), які мають право на отримання академічних стипендій, та стипендіального фонду.» Тобто, даний механізм полягає в тому, що стипендії отримуватиме лише певний % найкращих студентів.
Нагадаємо, що за теперішньою системою стипендію має змогу отримати кожен бюджетник. Вимога проста: отримати середній бал успішності – чотири (при цьому трійку можна перекрити п’ятіркою).

Висновок №1: Стипендії ніхто не скасовує, а лише впроваджує новий механізм визначення тих, хто отримуватиме стипендії.

  1. Під час презентації проекту постанови, яка врегульовуватиме механізм призначення стипендій МОН пролило світло на декілька ключових аспектів функціонування даної системи, а саме те, що:

– Відсоток студентів, які отримуватимуть стипендію становитиме 50%. З цих 50% студентів, які отримуватимуть стипендії, планується, що 43% – отримуватимуть академічні стипендії за рейтинговою системою, а соціальну отримуватимуть 7%.

Нагадаємо, що зараз у ЗУ «Про вищу освіту» (без змін, які вносяться Законом №5130) передбачено, що стипендіальний фонд вищого навчального закладу повинен забезпечувати виплату академічних стипендій не менш як двом третинам і не більш як 75 відсоткам студентів вищого навчального закладу.
Однак, на практиці ситуація залежить від кожного окремого факультету – на одних факультетах число осіб, які отримують стипендії, становить 70%, а на інших 20-30%.

– На 90% місце студента в рейтингу визначатиме навчальна успішність, а на 10% – критерії, що визначить ВНЗ. Це допоможе визначити найбільш успішних студентів навіть якщо за результатами сесії усі вони отримали однаковий середній бал.

– При цьому для ВНЗ III-IV рівня акредитації мінімальна стипендія буде на рівні 1100грн, що на 33.4% більше, ніж в минулому році. Кращі студенти отримуватимуть стипендію на 72.9% більшу, ніж зараз – 1600грн, тобто на рівні прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, що станом на зараз (до набрання чинності ЗУ №5130), у ЗУ “Про вищу освіту” з 2014 року передбачено, що «розмір мінімальної академічної та соціальної стипендій для здобувачів освітніх ступенів вищої освіти не може бути меншим, ніж розмір прожиткового мінімуму». Однак на практиці, у зв’язку із недостатністю коштів, дана норма жодного разу не виконувалась.
– Також було запропоновано і механізм переходу до нової системи. Як зазначила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, якщо студенти здають зимову сесію в грудні, стипендію за новими правилами вони отримають вже в січні 2017 року, а якщо сесія в січні – нова стипендія буде в лютому, при цьому ці студенти отримають за січень стипендію за старими правилами.
Висновок №2: попри ненормативний характер даної презентації, з неї можна зрозуміти те, як саме Міністерство бачить порядок здійснення нарахування та виплат стипендій.

  1. Проект постанови «Про внесення змін до стипендіального забезпечення» (опублікований на сайті МОН 10 грудня 2016 року).
    Даною постановою передбачається:

– механізм передбачений постановою, як і зазначало МОН під час презентації, починає діяти з 1-го січня 2017 року

– «Правила призначення академічних стипендій у певному навчальному закладі розробляються відповідно до цього Порядку, затверджуються вченою (педагогічною) радою навчального закладу за погодженням із органом студентського самоврядування, та оприлюднюються не пізніше ніж за тиждень до початку навчального семестру.»

Тобто, під час визначення критеріїв, які впливатимуть на місце в рейтингу – обов’язковим буде погодження студентського самоврядування.

– «За поданням стипендіальної комісії та відповідно до наказу керівника навчального закладу виплата стипендії може припинятись у випадках:
академічної – у разі порушення стипендіатом вимог статуту (положення) навчального закладу або правил внутрішнього розпорядку навчального закладу, за обставин, визначених його статутом (положенням);
академічної або соціальної – у разі відрахування стипендіата, або надання йому у встановленому порядку перерви у навчанні (академічної відпустки), або у випадку, якщо стипендіат у рамках програми академічної мобільності на певний період втрачає право на отримання стипендії». Тобто, даним положенням передбачається можливість позбавлення особи стипендії, при цьому не наводиться вичерпний перелік підстав для позбавлення, а відтак це передається на розсуд ВНЗ.

– «З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності навчальний заклад 10 відсотків коштів, передбачених для виплати стипендій, використовує для надання учням, студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів, клінічним ординаторам і аспірантам, які навчаються за державним (регіональним) замовленням за денною формою навчання (з відривом від виробництва), матеріальної допомоги та заохочення.

Порядок використання коштів, передбачених на виплату стипендій, для надання матеріальної допомоги та заохочення розробляється навчальним закладом та затверджується його вченою (педагогічною) радою.» Тобто, ВНЗ надається певна автономія щодо додаткового преміювання студентів, за їхні успіхи (у межах 10% від коштів передбачених на виплати).
– «Вищі навчальні заклади у межах коштів, передбачених для виплати стипендії, призначають академічні стипендії студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів на підставі рейтингу успішності.» Слід звернути, що у даному пункті Проект постанови значно відрізняється від того, що було попередньо анонсовано Міністерством. За даним Проектом постанови не встановлюється чітких обмежень щодо кількості студентів, які отримують стипендії, а тому, все залежатиме від суми реально виділених коштів. Вважаємо, що таке формулювання є неприпустимим, а тому необхідно законодавчо встановити мінімальний відсоток студентів, які отримуватимуть стипендії.
– «Рейтинг складається за результатами останнього навчального семестру по кожному курсу і по кожній спеціальності (напряму підготовки) на підставі успішності з кожного навчального предмету (дисципліни) з урахуванням участі студента у науковій, науково-технічній діяльності (творчій активності для мистецьких спеціальностей), громадському житті та спортивній діяльності; при цьому складова успішності повинна складати не менше 90 відсотків рейтингового балу». Дане положення відповідає попередньо анонсованій Міністерством інформації про те, що на 90% місце в рейтингу визначатиметься навчальною успішністю.

– «Установити з 1 вересня 2017 року: мінімальну ординарну (звичайну) академічну стипендію у розмірі: для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр” – 1100 гривень на місяць». Тобто, стипендії у розмірі, анонсованому Міністерством, почнуть нараховуватись лише з першого вересня 2017 року, а не з моменту введення нової системи.
Висновок №3: між проектом постанови та інформацією, які міністерство презентувало наприкінці минулого місяця є певні відмінності. Характер яких – не на користь студента.

Головним запитанням залишається – що ж робити?

З великою ймовірністю та врахуванням того факту, що Закон 5130 окрім іншого передбачає збільшення розміру мінімальної заробітної плати – Президент підпише його та він на буде чинності. А тому петиції щодо “недопущення скасування стипендій” чи заклики скасувати Закон – видаються не найдієвішим способом впливати на ситуацію

Доречнішим є звернути увагу на проект постанови, опублікованої МОН. Зокрема зараз є можливість надсилати усі пропозиції та зауваження щодо проекту постанови на електронну адресу Міністерства (http://mon.gov.ua/citizens/zv’yazki-z-gromadskistyu/k..)
Студентський уряд Університету вважає, що зараз найбільш ефективним способом вплинути на ситуацію є напрацювання та надсилання Міністерству конструктивних пропозицій та зауважень, а не витрачання енергії на гучні заклики, які однак не завжди аргументовані!

Залишайтесь активними, перевіряйте інформацію яку вам пропонують для ознайомлення та робіть власні висновки! Нам важливо почути Вашу думку!
З повагою,

Студентський уряд Університету.

untitled-1Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.