Студентське містечко є структурним підрозділом Львівського національного університету імені Івана Франка і керується у своїй діяльності чинними нормативно-правовими актами України, а також Статутом Університету, Правилами внутрішнього розпорядку Університету, Правилами внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Університету, наказами ректора Університету та цим Положенням про студентське містечко.

Студентське містечко Університету призначено для тимчасового проживання в гуртожитках іногородніх студентів, аспірантів, слухачів, стажистів, докторантів (громадян України та іноземних громадян чи осіб без громадянства) на період навчання в Університеті, іногородніх абітурієнтів на період проведення вступних випробувань, іногородніх студентів заочної форми навчання на період екзаменаційної сесії та гостей Університету (громадян України та іноземних громадян).

Права й обов’язки мешканців і внутрішній розпорядок у студентських гуртожитках Університету визначено Правилами внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Університету, Угодою на проживання в студентському гуртожитку Університету, Наказами ректора Університету за погодженням з профспілковою організацією студентів та органами студентського самоврядування.

До складу студентського містечка входять:

  1. Гуртожиток №1 (вул. Герцена, 7)
  2. Гуртожиток №2 (вул. Медової Печери, 39а)
  3. Гуртожиток №3 (вул. Медової Печери, 39)
  4. Гуртожиток №4 (вул. Пасічна, 22)
  5. Гуртожиток №5 (вул. Пасічна, 62б)
  6. Гуртожиток №6 (вул. Пасічна, 62в)
  7. Гуртожиток №7 (вул. Плужника, 2)
  8. Гуртожиток №8 (вул. Пасічна, 62)
  9. Територія студентського містечка, бойлерні, насосні, зовнішні інженерні комунікації.

Управляє Студентським містечком Університету директор, який визначає основні напрями соціально-економічного розвитку, проводить оперативне керівництво діяльністю та належною експлуатацією студентських гуртожитків, організацію поселення, проживання та побут мешканців з додержанням санітарних, екологічних і протипожежних норм, вирішує питання про удосконалення структури.