Львівський національний Університет імені івана франка

кафедра фізичного виховання та спорту

проводить 11-12 травня 2017 року

  VІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів, магістрантів та аспірантів

„Проблеми формування здорового способу життя молоді”.

Наукові напрями роботи:

 • Історичні, соціологічні та психологічні основи фізичного виховання і спорту.
 • Науково-методичні основи фізичного виховання і спорту в освітніх закладах України.
 • Фізична культура у формуванні здорового способу життя.
 • Оздоровча та лікувальна фізична культура, рекреація та реабілітація.

До участі в науково-практичній конференції необхідно до 10 квітня 2017 року подати такі матеріали:

 • заявку на участь;
 • статтю або тези до збірника праць;
 • конверт зі зворотною адресою;
 • копію квитанції про оплату.

Основні вимоги до оформлення:

 • Обсяг статті 4-6 сторінок (українською мовою)
 • Тип шрифту Times New Roman, кегль 14 pt, інтервал 1,5; всі поля – 20 мм.
 • Структура статті відповідно до вимог ДАК України: назва статті (доповіді до 150 знаків) – великими літерами посередині першого рядка; у наступному рядку – Прізвище та Ім’я автора; потім – повна назва установи, місто; далі текст з виділеними обов’язковими наступними розділами:
  • резюме (анотація) – українською, російською та англійською мовами,
  • основний текст – актуальність, постановка проблеми та її зв’язок з науковими і практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій;
  • формулювання мети, завдань та методів дослідження;
  • результати дослідження та їхнє обговорення;
  • висновки з даного дослідження та перспективи подальшого наукового пошуку;
  • список літератури (до 8 джерел).
 • Обсяг тез 1 сторінка (до 400 слів українською або англійською мовами) тексту формату А4
 • Тип шрифту Times New Roman, кегль 12 pt, інтервал 1; всі поля – 20 мм.
 • Структура тез: назва великими літерами посередині першого рядка; у наступному рядку – Прізвище та Ім’я автора; потім – повна назва установи, місто; далі текст з виділеними обов’язковими наступними розділами:
  • актуальність;
  • мета та методи дослідження;
  • результати дослідження та їхнє обговорення;
  • висновки та перспективи подальшого наукового пошуку;
   • Заявка на участь.

Можлива участь без публікації тез та статей (усне повідомлення).

 • Реєстраційний внесок у розмірі 200 грн. (для авторів статей) та 80 грн. (для авторів тез). Гроші будуть використані для друку матеріалів конференції та придбання канцелярських товарів.

Термін подачі статей та тез – до  10 квітня 2017 року.

Термін підтвердження участі – до 30 квітня 2017 року.

Адреса оргкомітету:

Національний університет імені Івана Франка, кафедра фізичного виховання і спорту, вул. Черемшини 31, м. Львів 79000. Контактні телефони: (032) 276-83-68 – Франкович Віра Тимофіївна; 276-83-65 – Сіренко Романа Романівна.

Матеріали надсилати за електронною адресою  kfv.lnu@gmail.com

Адреса для поштового переказу:

Франкович Вірі Тимофіївні, вул. Коцюбинського буд. 30, кв. 11; Львів – 79005.

Заявка

на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції

студентів, магістрантів та аспірантів

„Проблеми формування здорового способу життя молоді”.

 

Напрям:  ______________________________________________________ ;

Тема доповіді: __________________________________________________

_______________________________________________________________;

Прізвище (автора): _____________________________________________;

Ім’я: _____________________________________________________;

По батькові:        ________________________________________________;

Факультет ________________ , курс ____________.

Прізвище (наук. керівника): _______________________________________;

Ім’я: _____________________________________________________;

По батькові:        ________________________________________________;

*Науковий ступінь:      ___________________________________________;

*Вчене звання:    ___________________________________________;

Навчальний заклад:     ___________________________________________;

Посада:                         ___________________________________________;

 

Поштова адреса:

місто:   ______________ ;  вул. ___________________;   буд.   ____;   кв. ____.

індекс:   __  __  __  __  __ .;

контактний телефон:

дом.: ________________ ; роб.: _________________ ; моб.: _______________.

e-mail:_______________

 

**Форма участі:                    публікація матеріалів           так              ні;

безпосередня участь:            так              ні;

доповідь (10 хв.)          повідомлення (5 хв.)             участь без доповіді

 

Використання засобів візуалізації:                                     так              ні;

мультимедійний проектор                          інше (вказати) __________;

 

Необхідність бронювання місця у готелі                            так              ні

________________________________________________________________

 

*        – за  наявності

**      – необхідне підкреслити