Dovganuk_web

Посада:доцент

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси:

 1. Фізіологічні механізми впливу оздоровчого бігу на розумову та фізичну працездатність студентів
 2. Динаміка взємозв’язків показників функціонального стану ЦНС і ССС під впливом велоергометричного навантаження
 3. Оздоровчий біг як засіб управління функціональним станом та працездатністю студентів

 

Наукова автобіографія :

У 1966 році поступив до Львівського державного інституту фізичної культури, який успішно закінчив у 1970 році та був направлений на роботу в ДЮСШ м. Чортків, Тернопільської області.

З 1970 по 1971 рік служив в армії.

У 1972 році на конкурсній основі був прийнятий на роботу викладачем до Львівського державного медичного університету імені Данила Галицького на кафедру фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання та валеології.

У 1994 році захистив дисертацію наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему: “Фізіологічні механізми впливу оздоровчого бігу на розумову і фізичну працездатність студентів-медиків”.

У 1996 році рішенням вченої ради Львівського державного медичного університету імені Данила Галицького присвоєно звання доцента.

У червні 2011 року закінчився контракт з Львівським державним медичним університетом імені Данила Галицького. В цей же час, пройшовши всі процедури конкурсу, за одноголосним рішенням вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка, прийняли на роботу за контрактом на посаду доцента кафедри фізвиховання та спорту. Де і працюю по сьогоднішній день.

Відмінник освіти України.

Написано та надруковано 90 наукових праць, із них 28 статей у ваківських журналах України.

Список друкованих робіт:

Загальна кількість наукових робіт більше 90.

 1. М.С.Довганик, О.А. Чичкан, Р.Р. Сіренко Параметри альфа-ритму у студентів, які займаються оздоровчим бігом друк. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізвиховання і спорту : Науковий журнал. – Харків : ХОВНОКУ – ХДАДМ, 2012. – № 5. – С. 59–62.
 2. М.С.Довганик Фізична активність студентів та їхні показники серцево-судинної системи при оздоровчому бігу друк. //Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. IV Всеукр. наук.-практ. конф. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 150–155.
 3. М.С.Довганик, Ю.П.Горєв, О.Ф.Павлишин Характеристика ефективності деяких вправ у навчанні плаванню для подолання страху води друк. /Науковий часопис “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури”. – Серія 15. – Випуск 7 (33). – К. : Вид-во НПУ ім.. М.П. Драгоманова, 2013. – С. 178–186.
 4. М.С.Довганик, О.А. Чичкан Реактивність мозку студентів за даними електроенцефалографії під час керованого за пульсом фізичного навантаження друк. //Науковий часопис “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури”. – Серія 15. – Випуск 7 (33). – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2013. – С. 240–244.
 5. М.С.Довганик, О.А. Чичкан Вимоги до організації самостійних занять студентів фізичним вихованням та спортом. друк. //Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської молоді Львівщини.// Матер. VІІ регіон. наук.-практ.- конфер. – Львів, ЛДФА, – 2013 С. 110-112.
 6. М.С.Довганик, О.А. Чичкан, В.В. Стрельченко, О.Г. Яворський Зміни у серцево-судинній системі чоловіків та жінок протягом тривалих занять оздоровчим бігом друк. Слобожанський науково-спортивний вісник: [наук. – теорет. журн.] – Харків: ХДАФК, 2014. – № 2 (40). – С. 76-79
 7. М.С.Довганик, Горев Ю.П., Линець М.М., Куречко Г.П., Стрельченко В.В. Взаємозв’язок між показниками зорової пам’яті та якістю оволодіння технікою плавання друк Зб. наук. праць “Фізична активність здоров’я і спорт”. – Вип. 2 (16). – Львів, 2014. – С. 15–23.
 8. М.С.Довганик, Чичкан О.А. Допінг. За і проти. Друк Веслування. Вісник Федерації каноє України. –№1 (7), 2014. – С.22–23.
 9. Довганик М. ,  Горєв Ю., Стрельченко В. Фізична культура , спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць . Випуск 1. Вінницький державний педагогічний університет імені Миколи Коцюбинського
 10.   Довганик М. Горєв Ю.  Зміни показників електрокардіограми та кисню у чоловіків, які займаються оздоровчим бігом в аеробному рижимі.Житомирський державний університет імені Івана Франка; головний редактор В.М. Костюкевич. – Вінниця; ТОВ “ Планер,”2016.-605с. 299-303.
 11. Горєв Ю.  Довганик М. Модельні характеристики об’єктивізації наукових досліджень техніки плавання.Житомирський державний університет імені Івана Франка; головний редактор В.М. Костюкевич. – Вінниця; ТОВ “ Планер,”2016.-605с. 289-294