Частина 1. Поселення на 2016/2017 навчальний рік

Відповідно до наказу ректора Львівського національного університету імені Івана Франка №1748 від 06.06.2016 року «Про порядок поселення та розподіл місць для проживання в студентських гуртожитках в 2016/2017 навчальному році»:

 • Іногородні студенти та аспіранти факультетів і коледжів, які проживали в гуртожитку і надалі бажають проживати в гуртожитках, подають заяву встановленого зразка завідувачеві гуртожитку до 20.06.2016 року.
 • Іногородні абітурієнти (вступники), які бажають проживати в гуртожитках, подають заяву встановленого зразка завідувачеві гуртожитку до 20.08.2016 року (лише після внесення їх до наказу на зарахування).
 • Іногородні аспіранти 1-го року навчання, які бажають проживати в гуртожитках, подають заяву встановленого зразка завідувачеві гуртожитку до 10.09.2016 року (лише після внесення їх до наказу на зарахування).
 • Іногородні слухачі (з числа іноземних громадян), які бажають проживати в гуртожитках, подають заяву встановленого зразка завідувачеві гуртожитку та оплачують за проживання у гуртожитку лише після внесення їх до наказу на зарахування.

До 31.07.2016 року – студенти й аспіранти, до 31.08.2016 року – абітурієнти (вступники), до 20.09.2016 року – аспіранти 1 року навчання, які внесені до списків осіб, рекомендованих до поселення, оплачують за проживання у гуртожитку на розрахунковий рахунок Університету та здають завідувачеві відповідного гуртожитку копію квитанції про оплату за проживання в гуртожитку.

На підставі списків осіб, рекомендованих до поселення, адміністрація Студентського містечка Університету спільно з деканатами факультетів, дирекціями коледжів, дирекцією Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки формують:

 • накази ректора про поселення студентів та аспірантів в гуртожиток до 15.09.2016 року;
 • наказ ректора про поселення аспірантів 1-го року навчання в гуртожиток до 30.09.2016 року;
 • накази ректора про поселення слухачів (з числа іноземних громадян) після їх зарахування.

Відповідно до наказу ректора на поселення у гуртожитки, на підставі виданої довіреності ректором Університету, директор Студентського містечка Університету укладає зі студентом (аспірантом, слухачем) Угоду на проживання в студентському гуртожитку Університету, видає йому ордер на житлову площу у студентському гуртожитку, який є єдиною підставою для поселення та проживання у відповідному гуртожитку.

Право на першочергове поселення у гуртожитки надається студентам й абітурієнтам (вступникам) відповідно до:

 • Постанови КМУ від 05.04.1994 року №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»;
 • Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
 • Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»;
 • Розпорядження КМУ від 14.03.2001 року №92-р «Про заходи щодо підтримки становлення та розвитку студентської сім’ї» (якщо чоловік і дружина навчаються на денній формі Університету).

Пріоритетним правом на поселення в гуртожитки Університету (за наявності поданої заяви із відповідними документами, що підтверджують таке право) користуються студенти, аспіранти, слухачі, абітурієнти (вступники):

 • інваліди;
 • учасники бойових дій та їхні діти, у тому числі діти, які навчаються за денною формою навчання в Університеті;
 • з малозабезпечених сімей;
 • з багатодітних сімей;
 • напівсироти;
 • котрі проживають (зареєстровані) у віддалених населених пунктах;
 • з гірських населених пунктів;
 • студенти, які мають високі результати успішності у навчанні.

Студентів, аспірантів, абітурієнтів (вступників), які постійно проживають (зареєстровані) ближче, ніж 50 км до м. Львова, поселяють у гуртожитки виключно після забезпечення місцями студентів, аспірантів, слухачів, абітурієнтів (вступників), котрі користуються правом на першочергове і пріоритетне поселення.

Студентів, аспірантів, які проживали в гуртожитках у 2015/2016 навчальному році і переведені на наступний рік навчання в Університеті поселяють на 2016/2017 навчальний рік на житлові місця, що закріплені за факультетами чи коледжами, які вони займали у поточному навчальному році відповідно до наказу ректора.

Розподілити вільні житлові місця для поселення абітурієнтів (вступників), аспірантів першого року навчання, слухачів на 2016/2017 навчальний рік між факультетами, коледжами та Інститутом післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки і внести відповідні зміни до наказу ректора після зарахування абітурієнтів (вступників) на денну форму навчання.

Студенти (аспіранти, слухачі), які виявили бажання проживати в гуртожитках під час навчального року, можуть бути поселенні у гуртожитки на вільні житлові місця з дотриманням порядку поселення, який регламентований Положенням про Студентське містечко та наказами ректора, на вільні житлові місця, що закріплені за факультетами, коледжами та Інститутом післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки відповідно до наказу.

Переселення студентів (аспірантів, слухачів) в інші кімнати відповідно до заяв студентів (аспірантів, слухачів) під час навчального року відбувається із дотриманням процедури поселення, яка регламентована “Положенням про студентське містечко Університету”.

Іноземні громадяни (студенти, аспіранти, слухачі), які навчаються в Університеті, розміщуються в гуртожитках на загальних підставах (лише після наказу на зарахування), якщо інше не передбачено угодою або іншими нормативно-правовими актами.

Частина 2. Поселення у гуртожитки на канікулярний (літній) період

Студенти (аспіранти, слухачі) Університету, які бажають проживати в гуртожитках на канікулярний (літній) період, подають завідувачу гуртожитку заяву встановленого зразка до 20.06.2016 року.

До 20.06.2016 року – заяви студентів (аспірантів, слухачів) розглядає комісія з поселення. На підставі заяв комісія формує списки осіб рекомендованих до поселення (проект наказу на поселення).

До 30.06.2016 року – студенти (аспіранти, слухачі), які внесені до списків осіб рекомендованих до поселення здійснюють оплату за проживання у гуртожитку на розрахунковий рахунок Університету та обов’язково здають завідувачу відповідного гуртожитку копію квитанції про оплату.

На підставі списків осіб рекомендованих до поселення адміністрація студентського містечка Університету спільно з деканатами факультетів, дирекціями коледжів, дирекцією Інституту готують накази ректора на поселення у гуртожитки студентів (аспірантів, слухачів) у гуртожиток на канікулярний період до 10.07.2016 року.

На підставі наказу про поселення студентів (аспірантів, слухачів) у гуртожитки завідувач відповідного гуртожитку показує студенту (аспірантові, слухачеві) його житлове місце, видає тимчасову перепустку на право входу в гуртожиток.

Частина 3. Поселення у гуртожитки абітурієнтів (вступників) на період вступної кампанії

Абітурієнти (вступники), які бажають проживати в гуртожитках у канікулярний (літній) період під час вступної кампанії у 2016 році подають заяву встановленого зразка, копію квитанції про оплату за проживання та скерування зі штампом приймальної комісії у адміністрацію Студентського містечка, після чого їх скеровують у відповідні гуртожитки для поселення на термін, що вказаний у заяві абітурієнта (вступника).