Відповідно до Наказу Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка «Про порядок поселення та розподіл місць для проживання в студентських гуртожитках в 2015/2016 навчальному році» №1829 від 16.06.2015 року та рішення ректорату від 15.06.2015 року іногородні студенти та аспіранти факультетів (коледжів), які проживали в гуртожитку і надалі бажають проживати в гуртожитках, подають заяву встановленого зразка завідувачу гуртожитку до 15.06.2015 року. Іногородні абітурієнти-вступники, які бажають проживати в гуртожитках, подають заяву встановленого зразка завідувачу гуртожитку до 20.08.2015 року (лише після внесення їх до наказу на зарахування). Іногородні аспіранти 1-го року навчання, які бажають проживати в гуртожитках, подають заяву встановленого зразка завідувачу гуртожитку до 03.11.2015 року (лише після внесення їх до наказу на зарахування).

До 30.06.2015 року – студенти й аспіранти, до 27.08.2015 року – абітурієнти-вступники, до 11.11.2015 року – аспіранти 1 року навчання, які внесені до списків осіб рекомендованих до поселення, здійснюють оплату за проживання у гуртожитку на розрахунковий рахунок Університету та здають завідувачу відповідного гуртожитку копію квитанції про оплату за проживання в гуртожитку.

На підставі списків осіб рекомендованих до поселення адміністрація Студентського містечка Університету спільно з деканатами факультетів, дирекціями коледжів, дирекцією Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки формують:

 • до 29.08.2015 року накази ректора про поселення студентів та аспіратів в гуртожиток;
 • до 16.11.2015 року наказ ректора про поселення аспірантів 1-го року навчання в гуртожиток.

Відповідно до наказу ректора на поселення у гуртожитки, на підставі виданої довіреності ректором Університету, директор Студентського містечка Університету укладає зі студентом (аспірантом, слухачем) Угоду на проживання в студентському гуртожитку Університету, видає йому ордер на житлову площу у студентському гуртожитку, який є єдиною підставою для поселення та проживання у відповідному гуртожитку.

Право на першочергове поселення у гуртожитки надається студентам й абітурієнтам-вступникам відповідно до:

 • Постанови КМУ від 05.04.1994 року №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»;
 • Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
 • Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»;
 • Розпорядження КМУ від 14.03.2001 року №92-р «  Про заходи щодо підтримки становлення та розвитку студентської сім’ї» (якщо чоловік і дружина навчаються на денній формі Університету);

Пріоритетним правом на поселення в гуртожитки Університету (за умови прикріплення до заяви на поселення відповідних документів) користуються студенти, аспіранти, слухачі, абітурієнти-вступники:

 • інваліди;
 • з малозабезпечених сімей;
 • з багатодітних сімей;
 • напівсироти;
 • котрі проживають (зареєстровані) у віддалених областях;
 • з гірських населених пунктів;
 • студенти, які мають високі результати успішності у навчанні.

Студентів, аспірантів, абітурієнтів-вступників, які проживають (зареєстровані)  ближче, ніж 50 км до м. Львова, поселяють у гуртожитки виключно після забезпеченнямісцями студентів, аспірантів, слухачів, абітурієнтів-вступників, котрі користуються правом на першочергове і пріоритетне поселення.

Студентів, аспірантів, які проживали в гуртожитку, як правило поселяють на навчальний рік на житлові місця, які вони займали в попередньому навчальному році. Абітурієнтів-вступників та аспірантів першого року навчання поселяють на навчальний рік на вільні житлові місця, що закріплені за факультетами, коледжами та інститутом відповідно до наказу ректора.

Студенти (аспіранти, слухачі), які виявили бажання проживати в гуртожитках під час навчального року можуть бути поселенні у гуртожитки на вільні житлові місця з дотриманням порядку поселення, який регламентований Положенням про Студентське містечко та наказами ректора, на вільні житлові місця, що закріплені за факультетами, коледжами та інститутом відповідно до наказу ректора.

Переселення студентів (аспірантів, слухачів), в інші кімнати відповідно до заяв студентів (аспірантів, слухачів), під час навчального року, відбувається із дотриманням процедури поселення, яка регламентована “Положенням про студентське містечко Університету”.

Іноземні громадяни (студенти, аспіранти, слухачі), які навчаються в Університеті, розміщуються в гуртожитках на загальних підставах (лише після наказу на зарахування), якщо інше не передбачено угодою або іншими нормативно-правовими актами.