Відповідно Наказу Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка №0-45 від 19.05.2014 року «Про порядок поселення та розподіл місць для проживання в студентських гуртожитках в 2014/2015 навчальному році» іногородні студенти 1-4 курсів факультетів Університету, 1-3 курсів Педагогічного коледжу, 1-2 курсів Правничого коледжу і Природничого коледжу (далі – студенти), а також іногородні аспіранти (далі – аспіранти), які бажають проживати в гуртожитках, подають завідувачу гуртожитку заяву встановленого зразка до 31.05.2014 року.

Іногородні аспіранти 1-го року навчання (далі – аспіранти 1-го року навчання), які бажають проживати в гуртожитках, подають завідувачу гуртожитку заяву встановленого зразка до 03.11.2014 року (лише після наказу на зарахування).

Іногородні абітурієнти (далі – абітурієнти), які бажають проживати в гуртожитках, подають завідувачу гуртожитку заяву встановленого зразка до 25.08.2014 року (лише після наказу на зарахування).

До 15.06.2014 року – студенти й аспіранти, до 11.11.2014 року – аспіранти 1 року навчання і до 28.08.2014 року – абітурієнти, яким всі члени комісії підписали заяви на поселення, здійснюють оплату за проживання у гуртожитку на розрахунковий рахунок Університету та обов’язково здають завідувачу відповідного гуртожитку копію квитанції про оплату за проживання в гуртожитку.

На підставі заяв і копій квитанцій деканат факультету (дирекція коледжу) подає у профком студентів:

 • до 20.06.2014 року проект наказу про поселення студентів та аспірантів в гуртожиток;
 • до 29.08.2014 року остаточний наказ про поселення студентів та аспіратів в гуртожиток;
 • до 16.11.2014 року наказ про поселення аспірантів 1-го року навчання в гуртожиток.

На підставі наказу про поселення студентів, аспірантів, слухачів у гуртожитки Ректор (або за дорученням Ректора уповноважена особа) укладає зі студентом (аспірантом, слухачем) Угоду на проживання в студентському гуртожитку і видає йому ордер, який є єдиною підставою для поселення і проживання на вказаному житловому місці.

 

Право на першочергове поселення у гуртожитки (за умови прикріплення до заяви на поселення відповідних документів) мають студенти, аспіранти й абітурієнти, які користуються  пільговим правом на поселення в гуртожитки відповідно до:

 • Постанови КМУ від 05.04.1994 року №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»;
 • Закону України «  Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
 • Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»;
 • Розпорядження КМУ від 14.03.2001 року №92-р «  Про заходи щодо підтримки становлення та розвитку студентської сім’ї» (якщо чоловік і дружина навчаються на денній формі Університету);

Пріоритетним правом на поселення в гуртожитки Університету (за умови прикріплення до заяви на поселення відповідних документів) користуються студенти, аспіранти, слухачі, абітурієнти:

 • інваліди;
 • з малозабезпечених сімей;
 • з багатодітних сімей;
 • напівсироти;
 • котрі проживають (зареєстровані) у віддалених областях;
 • з гірських населених пунктів;
 • студенти, середній бал успішності яких становить 5,0 (за п’ятибальною системою оцінювання).

Студентів, аспірантів, слухачів, абітурієнтів, які проживають (зареєстровані)  ближче, ніж 50 км до м. Львова, поселяють у гуртожитки виключно після забезпечення місцями студентів, аспірантів, слухачів, абітурієнтів, котрі користуються правом на першочергове і пріоритетне поселення (згідно з пунктом 1.9).

Студентів, аспірантів Університету поселяють у кімнати гуртожитків на навчальний рік на житлові місця, що вони займали в попередньому навчальному році (абітурієнтів поселяються на навчальний рік на вільні житлові місця), що закріплені за факультетами (коледжами, Інститутом ПО та ДП) відповідно до пункту 3 цього Наказу.

Студентів, аспірантів, слухачів Університету, які виявили бажання проживати в гуртожитках під час навчального року поселяють у гуртожитки відповідно до рішення комісії з поселення відповідного факультету (коледжу) на вільні житлові місця, що закріплені за факультетами (коледжами, Інститутом ПО та ДП) відповідно до пункту 3 цього Наказу з дотриманням процедури поселення, що передбачена цим Наказом.

Переселення у інші кімнати відповідно до заяв студентів, аспірантів, слухачів Університету під час навчального року відбувається виключно з дозволу комісії з поселення відповідного факультету (коледжу) з дотриманням процедури поселення, що передбачена цим Наказом.

Іноземні громадяни (студенти, слухачі), які навчаються в Університеті, розміщуються в гуртожиткахна загальних підставах (лише після наказу на зарахування), якщо інше не передбачено угодою або іншими нормативно-правовими актами.